Naziv projekta: Nova razvojna stepenica hotela Villa Dvor
Naziv korisnika: UO Hotel Villa Dvor, Mosorska cesta 13, 21310 Omiš
Ukupna vrijednos projekta: 250.270,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 250.270,00 HRK
Dodijeljena bespovratna sredstva: 212.000,00 HRK
Projekt je sufinanciran iz: Europski fond za regionalni razvoj
Razdoblje provedbe projekta: 07.10.2017. - 07.01. 2019.
Opći cilj projekta: Povećanje broja stranih gostiju s većom kupovnom moći, povećana promocija destinacije na globalnom tržištu, povećanje broja gostiju u pred i po sezoni, povećanje prihoda, povećanje prihoda od izvoza i stvaranje održivosti turizma.
Specifični cilj projekta: Jačanje konkurentnosti i povećanje izvoza usluga malog i obiteljskog hgotela Villa Dvor na inozemna tržišta kroz nastup i prezentiranje na međunarodnim sajmovima
Očekivani rezultati i učinci projekta u drugoj godini nakon završetka projekta: - povećanje prihoda od prodaje za 10,36% u 2020. godini
- povećanje prihoda od izvoza za 11,20% u 2020. godini
- povećanje uspješnosti međunarodnog poslovanja kroz sklapanje 5 ugovora o izvozu
- povećanje popunjenosti hotela u predsezoni i posezoni za 7%, kao i ukupne zauzetosti hotela
- povećanje broja inozemnih posjetitelja
Kontakt osoba: Ante Ćurlin, info@hotel-villadvor.hr

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi info@hotel-villadvor.hr, kontakt osoba Ante Ćurlin. Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Strukturni fondovi Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća UO Hotel Villa Dvor. Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.