Salona

Salona - Hotel Villa Dvor

Salona

Antička Saolna, nekadašnja metropola rimske provincije smještena je sjeverno od Splita u današnjem Solinu. Bila je luka i uporište ilirskih Dalmata. Gradska jezgra bila je trapezastog oblika opasana zdinama i kulama čiji pojedini dijelovi potječu iz 2 st. prije Krista. Nagli razvoj grada bilježi se u vrijeme Augusta i kroz cijelo 1 st. a sagrađen je forum sa kapitolijem i kazalište. Grad se širi i poprima elipsasti oblik u kojem u to doba živi oko 62.000 stanovnika. O veličini grada svjedoče ostaci arene u kojoj su se odvijale krvave borbe gladijatora i zvijeri mogla je primiti 19.000 gledatelja. U Saloni je otkriven veći broj privatnih i javnih termi. Najbolje su očuvane Velike gradske terme s kraja 2. st. Značajno razdoblje u razvoju grada bila je vladavina cara Dioklecijana koji je nedaleko Salone sagradio veličanstvenu palaču (današnji Split) u koju se povlači nakon abdikacije 305. godine. Posljednja tri stoljeća života stare Salone karakteristična su po razvitku jake kršćanske zajednice u gradu i njezinu utjecaju na cijelu pokrajinu a Salonitanski biskup postaje metropolit cijele provincije Dalmacije.

Salona Slike