Kompostiranje komunalnog i kuhinjskog bio razgradivog otpada, te proizvodnja humusa

Hotel Villa Dvor da bi poboljšao kvalitetu okoliša i smanjio troškove za zbrinjavanje komunalnog i biorazgradivog otpada (zeleni dijelovi biljaka, pokošena trava, lišće, grančice, ambalažni karton, papir, ukupni otpad iz kuhinje) izgradio je vlastitu kompostanu u koju se prirodnim putem kroz suhozid dovodi zrak, a uz pomoć spiralne miješalice smjesa se povremeno miješa radi pravilne fermentacije . Godišnja količina komunalnog otpada koji ide u kompostanu kreće se oko 5000 litara. Sva staklena i pet ambalaža ide u povrat ako je zaračunata povratna naknada, a ostatak ide u reciklažu. Pored toga i otpadno ulje iz kuhinje ide u reciklažu. Dobivena smjesa nakon fermentacije prebacuje se na doradu u glistnjak gdje se uz pomoć kalifornijskih glista kompost prerađuje u vrhunski humus. Ovom operacijom dobiva se oko 2000 litara prvoklasnog humusa . Ovako dobivenim humusom oplemenjuje se tlo i isti se koristi kao prehrana u vlastitom vrtu kod proizvodnje povrća za potrebe hotela.

Dobivanje toplinske energije iz rijeke Cetine

Za grijanje i hlađenje hotela, te pripremu potrošne tople vode, uz suradnju sa Strojarskim fakultetom u Splitu konstruirana je i izrađena dizalica topline voda - voda. Dizalica topline sastoji se od dva odvojena kruga. Jedan služi za pripremu potrošne tople vode kada ne radi sustav za hlađenje. Drugi krug se koristi za grijanje i hlađenje prostora hotela. Kada radi sustav hlađenja onda se otpadna toplina rekuperira i koristi za zagrijavanje potrošne tople vode. Ovaj sustav autonomno proizvodi svu potrebnu toplinsku energiju za potrebe hotela. Koeficijent utrošene i dobivene energije kreće se oko 1:5. Sve prostorije u hotelu uključujući i hodnike imaju autonomnu regulaciju temperature čime se dodatno racionalizira potrošnja toplinske energije. Sva stakla su termo izvedbe, a fasada terase i krov hotela su dodatno izolirane čime se dodatno smanjuju gubitci energije.

Potrošnja pitke vode

Kako bi se racionalno trošila pitka voda u svim sanitarnim čvorovima ugrađeni su vodokotlići sa dvozonskim ispiranjem 3 ili 6 litara vode u jednom ispiranju. U javnim sanitarnim čvorovima ugrađene su slavine na senzor, a u svim kupatilima ugrađene su termostatske miješalice kojima zadajete temperaturu vode za kupanje. Pored toga sve slavine imaju ugrađene perlatore, odnosno uređaji koji miješaju vodu i zrak, pri čemu se troši do 50% manje pitke vode, a sam osjećaj je znatno veći jer se dobiva mekani mlaz i izdašna količina. Šamponi i sapuni u sobama i zajedničkim sanitarijama su pH neutralni te imaju Eco certifikat, a deterdženti koji se koriste u pranju rublja i posuđa biološki su razgradivi. Uštedu pitke vode ostvaruje se i u održavanju okoliša hotela. Sve biljke u okolišu hotela su autohtone biljne vrste (kadulja, vrijesak,lavanda, ružmarin,brnistra, masline, različite vrste trajnica) koje su puno otpornije na lokalne klimatske uvjete (krško područje, nedostatak vode u ljetnim mjesecima, bura u zimskom periodu) te se time znatno smanjuje potrošnja vode za zalijevanje, a prehrana humusom čini ih izdržljivijim i otpornijim.

Ušteda električne energije

Ušteda električne energije osim energije za grijanje provodi se i na rasvjeti. U hotelu su ugrađene sva rasvjetna tijela koja koriste štedne žarulje. U hotelu se koriste led žarulje koje su u potrošnji električne energije i do 7 puta manje od plinskih štednih žarulja. U cilju smanjivanja emisije CO2 i korištenja obnovljivih izvora energije hotel je realizirao projekt fotonaponske (solarne) elektrane snage 24kW. Uz fotonaponsku elektranu od 24kW hotel je instalirao tri solarna kolektora ukupne snage 5 kW za dogrijavanje tople vode. U hotel je ugrađen prototip dizala koji u režimu rada, kada je razlika težine kabine i utega više od 130 kg ovisno dali se lift spušta ili diže, proizvodi 3,9 kW električne energije koju pušta u mrežu.