OPĆI UVJETI REZERVACIJE I PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA U HOTELU VILLA DVOR

Hotelu Villa Dvor u Omišu, Mosorska cesta 13

1. SADRŽAJ PONUDE I OPĆI UVJETI
U.O.hotel Villa Dvor, dalje u tekstu hotel, plasira i prodaje uslugu smještaja i prehrane prema objavljenim informacijama, opisu , terminu i važećem cjeniku, a sukladno potvrđenoj rezervaciji, u svoje ime i za svoj račun. Kao naručitelj usluge za krajnjeg korisnika može se pojaviti agencija ili turoperator tada se odredbe općih uvjeta primjenjuju i na njih kao posrednike. Sve ovdje navedene stavke su sastavni dio najma, a slanjem upita za rezervaciju potvrđujete da ste sporazumni s ovim uvjetima rezervacije i korištenja usluge smještaja. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima rezervacijom postaje pravna obveza. Kod smještaja u hotelu primjenjuju se pravila hotela, kućni red i uobičajene uzance u hotelijerstvu. Rezervacija, najam smještaja i usluge prehrane između ugovaratelja smještaje i hotela, te poslovanje hotela Villa Dvor temelji se na hrvatskim zakonima.

2. REZERVACIJA SMJEŠTAJA I PLAĆANJE
2.1 Nakon što uputite inicijalni upit za smještaj, smatrate se perspektivnim Korisnikom usluge smještaja. Svi zapisi se vode pod imenom prvo imenovane osobe (ako je fizička onda ime i prezime, a kao je pravna onda naziv tvrtke) na upitu za rezervaciju je'nosilac rezervacije'. Nosilac rezervacije (ako je fizička osoba) mora biti stariji od 18 godina i ovlašten od drugo imenovanih da izvrši rezervaciju u ime svih osoba imenovanih na upitu. Ispunjavanjem i slanjem zahtjeva za rezervaciju nosilac rezervacije potvrđuje da je on/ ona autoriziran za rezervaciju u ime svih i da se drugi s tim slažu, te da su i oni isto vezani uvjetima rezervacije. Prilikom rezervacije nosilac rezervacije dužan je dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.
2.2 Nosilac rezervacije je odgovoran za sva plaćanja ( depozit i ostatak računa). Zahtjev za rezervaciju se smatra otvoreni upit proslijeđen hotelu bilo kojim načinom komuniciranja u pisanom obliku (dopis, e-pošta, fax i sl.). Rezervacija smještaja za odgovarajući termin je valjana samo nakon pismene potvrde od strane hotela i primitka depozita specificiranog u konkretnoj ponudi, te uz poslanu potvrdu rezervacije sa strane hotela. Kad je rezervacija izvršena elektronskim putem ista je važeća uz autorizaciju kreditne kartice. Ostatak računa nosilac je obavezni podmiriti najkasnije zadnji dana boravka uz obveznu autorizaciju kreditne kartice ili uplatu depozita. Vaše potvrde možete slati faksom, e-poštom, preko web stranica www.hotel-villadvor.hr ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Ovako primljene Potvrde rezervacija se do dospijeća depozita smatraju privremenima ako u ponudi nije drugačije naznačeno, a ako se kopija depozita ne pošalje faksom u zadanom vremenskom roku, ili se ne dostavi broj kreditne kartice za autorizaciju ponuda se automatski smatra kao istekla opcija. Rezervacija stupa na snagu nakon uplate depozita ili dostave potrebitih podataka o kreditnoj kartici, te nakon pismene potvrde rezervacije sa strane hotela. Uplatom akontacije i/ili prihvaćanjem ponude hotela prihvaćate i Opće uvjete, te navedeno predstavlja pravno-formalno zaključenje ugovor. Ugovor će se smatrati formalno pravno zaključenim i bez plaćanja depozita i dostave elemenata kreditne kartice za jamstvo ako je naručitelj rezervacije nakon upita dobio odgovor hotela i potom izvršio samo pismeno potvrđivanje rezervacije za sebe ili u svoje ime za druge. U formalno pravnom smislu odgovornost uvijek ima nositelj rezervacije i ne može svoju odgovornost prenijeti na osobe za koje je izvršio rezerviranje.
Hotelske rezervacije vrijede samo uz plaćanje akontacije od 30% po potvrdi a ostatak se mora podmiriti najmanje 7 dan prije početka korištenja usluge, s faksiranom kopijom uplate i uz izdavanje potvrde o rezervaciji u hotelu od strane hotela. Do prispijeća ukupnih sredstava ponuda se smatra privremenom, a u slučaju da do isteka opcije hotel ne dobije potvrdu plaćanja, ponuda se smatra nevažećom i za hotel neobvezujućom. U slučaju neplaćanja ostatka prije dolaska gosta prema uvjetima ponude, gubi se depozita i ne može se zahtijevati njegov povrat.
Odredbe uplate depozita iz prethodnog stavka zamjenjuje autorizacija kreditne kartice, ili drugačije utanačen pismeni dogovor između nositelje-naručitelja i hotela.
2.3 Rezervacije se ne primaju od osoba mlađih od 18 godina. Zadržavamo pravo odbijanja obrade upita za rezervacijom bez navođenja bilo kakvog razloga.
2.4 Dužnost Hotela je briga o pružanju usluga, te briga o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Hotel će sve obaveze izvršiti u potpunosti i na svojim standardima predviđen način, u dobroj vjeri i pažnjom savjesnog poduzetnika u skladu s pravilima struke, osim u izvanrednim okolnostima (točka 16.).

3. NADLEŽNOST SUDA
Sve nesuglasice rješavati će se prvo sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, gost ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj utvrđuje se stvarno nadležni suda prema sjedištu hotela.

4. CIJENE
Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u važećem cjeniku smještaja kada je rezervacija potvrđena. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja (u opisu smještaja naznačeno izrijekom "po dogovoru" ili dodatne usluge koje su ostvaruju uz prethodnu najavu) pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije na recepciji hotela.

5. IZMJENE S VAŠE STRANE
Ako ste spriječeni putovati, imate pravo prenijeti vašu rezervaciju na treće osobe ili na drugi termin. Međutim, morate nas obavijestiti u pisanom obliku najmanje 42 dana prije dolaska. Za izmjene termina ili nosioca, zaračunava se administrativni trošak od 200,00 kn po rezervaciji, zajedno s ostalim troškovima ako do njih zbog izmjene dođe. Dok hotel ne dobije pisani pristanak od druge osobe o preuzimanju rezervacije umjesto vas, vi ste odgovorni za ukupan račun naručenih usluga.

6. OSTALE IZMJENE
Ako želite naknadne izmjene po već potvrđenoj rezervaciji, morate javiti hotelu u pisanom obliku što je prije moguće. Potrudit ćemo se udovoljiti vašim željama, ali ne možemo unaprijed dati garanciju. Za ovakve izmjene zaračunava se administrativni trošak od 200,00 kn po rezervaciji, zajedno s ostalim troškovima ako do njih zbog izmjene dođe. Ako odlučite promijeniti rezervaciju unutar 42 dana prije dolaska, isto se može tretirati kao otkaz rezervacije, u ovom slučaju primjenjuju se otkazne naknade iz članka 7.1.

7. OTKAZI REZERVACIJA
7.1 Ako želite otkazati rezervaciju, isto je moguće učiniti u pisanom obliku preporučenim pismom, e-poštom ili fax storno. U svakom slučaju, storno se prihvaća samo od nosioca rezervacije i za storno vas se teretiti prema storno troškovniku, ovisno o datumu prispijeća obavijesti o otkazu u hotel primjenjuje se slijedeći storno troškovnik:

STORNO TROŠKOVI:
Rezervaciju možete otkazati bez storno troškova do 7 dana prije dolaska prema lokalnom vremenu. Sve rezervacije otkazane nakon tog vremena bit će naplaćene u punom iznosu rezervacije. Npr.ako je Vaša rezervacija napravljena u razdoblju od 10.07. - 11.07. možete besplatno otkazati rezervaciju do 02.07. do 23:59h po lokalnom vremenu. Otkazane rezervacije nakon toga podliježu storno troškovima.
Ako je izvršena rezervacija 11 i više soba, rezervacija se može otkazati bez storno troškova do 31 dan prije dolaska. Sve rezervacije otkazane nakon toga bit će naplaćene u punom iznosu rezervacije.
7.2 Storno troškovi izračunavaju se kao postotak od ukupnog troška, a u njih se ne ubrajaju administrativni troškovi. Ovisno o razlogu storna, postoji mogućnost da ove troškove naplatite od osiguravajućeg društva. Zahtjevi se upućuju osiguravajućim kućama s kojima ste sklopili policu. Preporučamo Vam kupovanje police osiguranja prije putovanja.
7.3 Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do 19 sati na dan početka usluge, a nije nam se javio, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom troškovniku. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, hotel zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

8. IZMJENE I STORNA OD STRANE HOTELA
8.1 U slučaju da hotel moramo izmijeniti ili otkazati rezervaciju, o tome ćemo Vas izvIjestiti u najkraćem mogućem roku, i na traženje pokušat ćemo naći alternativan smještaj sličnog tipa, standarda i lokacije. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 20% od cijene uplaćene rezervacije, hotel zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju i pristanak gosta. U slučaju nemogućnosti zamjene rezerviranog smještaja, zadržavamo pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamčimo povrat dvostruko uplaćenog iznosa jamčevine.
8.2 Ako nije moguće ponuditi alternativni smještaj ili isti nije prihvaćen, u potpunosti vraćamo uplaćeni depozit, s čime prestaje bilo kakva obveza i odgovornost hotela.

9. PRIGOVORI
9.1 Postupak u svezi s prigovorom: Ako postoji opravdani razlog za prigovor gost istoga upućuje recepciji. Recepcija je dužna postupiti po istom prigovoru i u suradnji s gostom isti riješiti. Naknadne reklamacije na iskorištenu uslugu se ne primaju niti proizvode bilo kakve pravne učinke.

10. DOLAZAK I ODLAZAK iz sobe hotela
10.1 Utvrđen je kućnim redom hotela i nalazi se u svakoj sobi i holu hotela.

11. OBAVEZE I ODGOVORNOST GOSTA
11.1 Kao gost, dužni ste posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i druge propise RH, te se pridržavati kućnog reda i naputaka osoblja hotela,
11.2 Gost je dužan čuvati imovinu, kao i sav namještaj, uređenje, opremu i okoliš u istom stanju i uvjetima kakvi su bili na početku korištenja usluge. Za bilo koju vrstu oštećenja naručitelju usluge snosi odgovornost i istu je dužan nadoknaditi.

12. DODATNE USLUGE
Plaćanje ovakvih usluga je po dogovoru. Ne preuzimamo odgovornost za dodatne usluge drugih davatelja. Molimo da se sve dodatne usluge (koje se žele koristiti) na vrijeme najave na recepciji.

13. DRUŠTVENA DOGAĐANJA I SLIČNO
Ako namjeravate organizirati neki događaj (rođendansku zabavu, vjenčanje, coctail party, večeru ili sl.) u hotelu, morate prvo tražiti dozvolu od uprave hotela. Veća događanja potrebno je najaviti prije dolaska, u svezi s tim moguće je i dodatni trošak kojeg određuje hotel.

14. SIGURNOST I VRIJEDNOSTI
Hotel ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu iste. Bilo kakve dragocjenosti u sobi hotela ostavljate na vlastitu odgovornost. Hotel ne snose nikakvu odgovornost za gubitak istih ako nisu bile prijavljeni i nalazile se van sefa. Ako odlučite napustiti smještaj prije isteka rezerviranog termina ne odobrava se naknada ni povrat novca. Gubitak stvari ili krađa prijavljuje se recepciji hotela i nadležnoj policijskoj postaji. Za štetu na vozilima koja se nalaze na parkingu hotel gost ima pokriće osiguravajućeg društva do visine od 20.000,00 Eura uz uvjet da je ispunio ugovor o korištenju hotelskih usluga po dolasku u hotel

15. KUĆNI LJUBIMCI
Dovođenje kućnih ljubimaca nije dozvoljeno, osim ako nije posebno odobreno od strane hotela koji u slučaju odobravanja za isto naplaćuje naknadu prema dogovoru. Broj ljubimaca mora se dogovoriti prije rezervacije.

16. ODGOVORNOST HOTELA
16.1 Hotel ne snose nikakvu odgovornost u slučaju smrti, bolesti ili ozljede bilo koga u hotelu, izvan pokrića police osiguravajućeg društva, ako štetni događaj nije prouzročio hotel ili njegovo osoblje krajnjom nepažnjom.
16.2 Hotel nije odgovoran za gubitak, prekid ili zakašnjenje zbog bilo kakvog uzroka izvan naše kontrole uključujući ali ne ograničavajući se samo na višu silu, eksplozije, nevrijeme, požar ili nesreće, rat ili prijetnju ratom, civilne nerede, restrikcije, mjesne zakone ili bilo kakve mjere državnih ili lokalnih vlasti, štrajkove, zabrane ulaza ili druge industrijske akcije ili prekide.
16.3 U slučajevima oslobađanja od obaveze izvršenja, naša odgovornost se ograničava samo na povrat iznosa koji nam je uplaćen vezano uz rezervaciju.
16.4 Hotel ne snosimo odgovornost za reklamaciju koja bi proizišla zbog kvar mehaničke i druge opreme u smještaju; npr. Toplinske pumpe, bojlera, i sl. niti za prekid komunalnih usluga ( struja, voda, plin i sl.).
16.5 Hotel nije odgovorni za buku ili ometanje koje dolazi izvan granica posjeda ili koje je van kontrole hotelskog osoblja.
16.6 Hotel nije odgovoran za događaje izvan naše kontrole, kao loše vrijeme, zakašnjenja drugih prijevoznika, kvar kućanskih aparata, ozljede koje nastanu nepropisnim korištenjem opreme i nepridržavanjem uputa, kao i namjerno izazvanom štetom od strane korisnika usluge hotela.

17. BORAVIŠNA PRISTOJBA
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Konačan iznos boravišne pristojbe se naplaćuje prema propisima za određenu rezervaciju ovisi o broju osoba, njihovoj dobi i terminu boravka istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj. Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.

18. NAPOMENA
Pismenom potvrdom rezervacije smještaja gost ili grupe gostiju, fizička ili pravna osoba, koja je izvršila rezervaciju u cijelosti prihvaća ove Uvjete.

19. Ovi uvjeti su dostupni svim korisnicima usluga hotela Villa Dvor na internetskim stranicama hotela. www.hotel-villadvor.hr

Omiš, siječanj 2008.